#1 2020-09-13 20:26:25

ZDHJuan114
Member
Registered: 2020-09-13
Posts: 1

Kang Win38 phút tự dưng 2 hôm nay

Máy tínhMáy tính Mac, macOS   tự dưng 2 hôm nay, macOS Catalina 10.15.6  không  kết nối Airdrop với iphone 6s plus ios 13.1.2.
Kang Win38 phút      tự dưng 2 hôm nay, macOS Catalina 10.15.6  không  kết nối Airdrop với iphone 6s plus ios 13.1.2 được, trước đó mình kết nối bình thường luôn, Có anh em nào biết fix lỗi không giúp mình với, xin cảm ơn.
macoshỏi đáp                 Sony Xperia#xperia     Smartwatch#smartwatch     + 219     + 122     + 101     + 60  ĐẠI BÀNG Cường Trần Quốc  362  bài đăng   + 55.

Offline

ibet888

Board footer

Powered by FluxBB